Bu poliçe ile sigortalının istihdam ettiği personel tarafından taşınacak para ve kıymetleri aşağıdaki şartlarda temin eder.

Teminat altına alınan haller ise:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak   suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar
  • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar
  • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.

Taşınan para işyerinizde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerinizdeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün 19:00′a kadar devam eder.

Bu poliçe, hırsızlık sigortası genel şartlarının A4.3 ve A4.4 maddelerinde belirtilen;

Grev, Lokavt, Kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı,  rizikolarını temin eder