Herhangi bir emtianın bir yerden diğerine taşınması sırasında karşılaşılabilecek rizikolara karşı yaptırılan sigortadır. Emtiayı taşıyan nakil vasıtası, onu taşımaya uygun özelliklere sahip herhangi bir kara, hava, demiryolu veya deniz nakil vasıtası olabilir ve sigorta, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.

Belirli sevkiyatların önceden mutabık kalınan şartlarla ve yine belirli bir süre için toplu olarak teminat altına alındığı müddet esaslı abonman, flotan veya emtea blok sözleşmeleri de müddet esaslı emtia taşıma sigortaları olarak nitelendirilebilir.

Uygulamada söz konusu teminatlar, hasar tam ziya, dar veya geniş kapsamlı olmak üzere üç türde verilmekle birlikte, her bir teminata müşteri gereksinimlerine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmektedir. Teminatın kapsamı, poliçe genel şartları ve bunlara üstün gelen özel şartlar (klozlar) ile belirlenir. Sigorta fiyatının saptanmasında, seçilen teminat türünden nakil vasıtasının cinsi ve niteliğine, nakledilen emtianın cinsi, miktarı, hasarlanma riski ve ambalajından nakliyatın nereden nereye yapıldığına, nakliye sırasındaki yol ve iklim koşullarından aktarmaların adet ve sıklığına kadar pek çok unsur dikkate alınmaktadır.