İşletmenizdeki tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.


   Elektronik Cihaz Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:

 •         İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
 •         Hatalı dizayn ve malzeme
 •         Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
 •         Yangın, yıldırım, infilak 
 •         Kavrulma, kararma, is, duman
 •         Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
 •         Dahili su
 •         Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs


   Elektronik Cihaz Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:

 •        Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları
 •        Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları
 •        Deprem
 •        Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör
 •        Veri kaybı
 •        Artan iş ve çalışma masrafları
 •        Valf ve tüpler


   Elektronik Cihaz Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.