Ferdi Kaza Sigortası beklenmedik durumlara karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır, teminat ve ödenen tazminat tutarlarıyla zor günlerde yanınızda olur.

Hepimizin bildiği o söz gibi: Kaza geliyorum demez. Ama kötü senaryolara karşı önlemlerimizi almak da mümkündür. Sürekli endişe etmek yerine, bugün atacağınız kolay bir adım sayesinde ferdi kaza sigortası poliçeniz, kaza sonrası yaşanan vefat, maluliyet ve tedavi masrafları gibi durumlarda ödediği tazminat ile size ve sevdiklerinize finansal destek sağlar, aklınız kazalarda kalmaz.

Ferdi kaza sigortası neleri kapsar, tazminat ve teminatlar nelerdir?

Kaza Sonucu Vefat Tazminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi riskine karşı verilen teminattır.

Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı

Sigorta süreci içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde sebebiyet verdiği daimi maluliyet riskine karşı verilen teminattır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süresi boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu, kaza gününden itibaren bir sene zarfında oluşacak doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) karşılayan teminattır*.

Vergi Avantajı

Ferdi Kaza Sigortası için ödediğiniz primleri belirtilen oranda gelir vergisi matrahından düşerek, %15'e varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz. Vergi avantajıyla ilgili daha detaylı bilgi için Hayat Sigortası Vergi Avantajı sayfamızı incelebilirsiniz.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası, şirketinizin çalışanlarını, çalıştıkları dönemde kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınır.

Grup Ferdi Kaza Sigortası sayesinde çalışanlarınız kaza durumunda bir de tedavi masraflarını düşünmemiş olur. Vefat ve maluliyet durumlarında ise çalışanlarınız ya da yakınları, zor günlerde kendilerine verilecek tazminatlarla yaşam standartlarını korumuş olur.

Grup Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Sunulan Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının kaza nedeniyle vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dâhilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde sigortalıya ödenen sigorta bedelindeki tazminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dâhilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.