İş yerinizde görevini yaparken iş kazası geçiren çalışanınızın yaralanması halinde kendisinin, ölmesi halinde varislerinin isteyeceği tazminatlara ve ayrıca aynı kazadan dolayı tazminat ödemek durumunda kalan SSK'nın ödediği tazminat nedeniyle size rücu etmesi haline karşı, sizi güvence altına alır.