Yangın tarifesinde bulunan Yapı Tarzı Tam Tagir yapılar içinde yer alan Sivil / Ticari / Sınai Riskler ve Paket Poliçe Limitleri üstünde talep edilen bedeller için düzenlenebilecek Klasik Yangın Mali Mesuliyet / Kira Kaybı Poliçesidir.

• Yangın poliçesi olmadan bu teminatlar verilemez.
• Yapı Tarzı Ahşap olan yapıların sigortası için Genel Müdürlük Teknik Departmanın onayı alınacaktır.
• Yangın Mali Mesuliyet

Malikin Kiracılara karşı sorumluluğu
Malikin Komşulara karşı sorumluluğu
Kiracının Malike karşı sorumluluğu
Kiracının Komşulara karşı sorumluluğu

Ana Teminat
Yangın ( İnfilak )

Ek Teminatlar
Grev-Lokavt.Kargaşalık.Halk Hareketleri.Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
Dahili Su
Duman

• Kira Kaybı
• Malikin Kira Kaybı
• Kiracının Kira Kaybı
• Ana Teminat
• Yangın ( Yıldırım,İnfilak )
Ek Teminatlar
Deprem,Deniz Depremi ve Yanardağ Püskürmesi
Grev-Lokavt.Kargaşalık.Halk Hareketleri.Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Dahili Su
Sel ve Su Baskını
Fırtına
Yer Kayması
Kar Ağırlığı
Kara-Hava-Deniz Taşıtları Çarpması
Duman