YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Türkiye’de oturma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvuru sürecinden önce edinmesi zorunlu olan bir özel sağlık sigortasıdır. Sigorta kapsamında yabancı uyruklu kişiler, ayakta ve yatarak tedavi teminatları gibi güvencelere kavuşur. Sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamaları, poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır.

Türkiye’de ikamet etme kararı alan ve 1 yıldan uzun süre Türkiye’de yaşayacak olan yabancı uyruklu kişiler için yabancı sağlık sigortası zorunludur.

Yabancı sağlık sigortası teminatları, ayakta ve yatarak tedavi şeklinde ikiye ayrılır. 16/06/2021 tarih ve 2021/8 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak sağlık sigortalarına ilişkin Genelge ile belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Ayakta tedavi teminatları genel hatlarıyla şöyle sıralanır: 

  • Doktor muayenesi
  • Tahliller
  • İlaç
  • Fizik tedavi

Yatarak tedavi teminatları ise şöyle sıralanır: 

  • Ameliyatlar,
  • Hastanede kalış durumunda ortaya çıkan masraflar
  • Kemoterapi
  • Radyoterapi
  • Diyaliz
  • Suni uzuv giderleri 

Türkiye’de ikamet etme kararı alan ve 1 yıldan uzun süre Türkiye’de yaşayacak olan yabancı uyruklu kişiler için yabancı sağlık sigortası zorunludur. Teminatlar, poliçe süresince aktiftir ve poliçe süresi 1 yıl ile iki yıl arası sınırlandırılır. Süre sonunda yabancı uyruklu kişi, Türkiye’de ikamet etmeye devam edecekse sigortayı güncelleyebilir.