Sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır.

Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

  •      Vefat Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.
  •      Sürekli Sakatlık Teminatı : Bu teminat ile,  herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.
  •      Tedavi Masrafları : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır.


Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının % 5'i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır.

Tedavi Masrafları teminatı ve Gündelik tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez.