Yeni inşa edilecek kuru yük, tanker, yat vb. tekne / gemi ve makineleri, omurganın tezgaha konmasından denize (suya) indirilip yüzdürülmesine, deneme seferi dahil sahibine teslime kadar doğabilecek çeşitli hasar, zarar ve kayıpları uluslar arası standartlarda ve orijinal şartlarla teminat altına alır.

Teminat verilen başlıca riskler;

Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar

Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem

Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar

Enkaz kaldırma masrafları

Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.