Her işin başı sağlık. Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile çalışanlarınızın sağlık giderlerini finansal koruma altına almakla kalmaz, hem iş yerinize bağlılıklarını hem de verimliliklerini artırırsınız. Üstelik primlerinizi vergi matrahınızdan düşerek vergi avantajından da faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İşverene Hangi Avantajları Sunar?

  • Çalışanlarınızın şirketinize bağlılığını arttırarak performanslarına olumlu katkı sağlayabilirsiniz.
  • En az 10 sigortalı ile grup poliçesi oluşturulmaktadır. Bu sigortalıların en az 5’inin çalışanınız olması şartıyla eş ve çocukları da grup poliçesine dahil edilebilir. 64 yaş dahil olmak üzere tüm çalışanlarınız için bu avantajlardan faydalanabilirsiniz.
  • Çalışanlarınız için ödediğiniz primleri uygulama esasları çerçevesinde ücret bordrolarında brütleştirerek vergiden indirebilirsiniz.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışanlarınıza Hangi Avantajları Sunar?

  • Çalışanlarınız sağlık sorunu yaşadığı anda SGK ve Cigna ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında cebinden herhangi bir ücret* ödemeden muayene ve tedavi olabilir.
  • Çalışanlarınız, Tamamlayıcı Yaşam Paketi’ndeki ücretsiz hizmetlerden faydalanarak sağlık masraflarını azaltabilir
  • Çalışanlarınızın eş ve çocukları da aynı kapsamda Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir.
  • 3 yıl boyunca poliçenin kesintisiz yenilenmesi durumunda risk değerlendirmesine göre çalışanlarınız ömür boyu yenileme garantisi hakkı kazanabilir.
  • Vergi Avantajı
  • Çalışanlarınız için ödediğiniz primleri, çalışanlarınızın elde ettiği brüt ücretin %15’i ile yıllık asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydı ve çalışanlarınızın ücret bordrolarında brütleştirmek şartıyla vergiden indirebilirsiniz.
  • Yıllık kazancı 10.000 TL olan bir çalışan adına işvereni tarafından ödenen yıllık 1.500 TL’lik grup sağlık sigortası priminin işverene sağlayacağı vergi avantajı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.