Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, Doktor unvanına sahip kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.